Pages Menu
Categories Menu

Start

Witamy na naszej stronie z recenzjami.

Start

Mamy nadzieję, że będziesz się na niej czuł swobodnie, że spodobają Ci się poruszane przez nas tematy i nasze recenzje. Recenzje towarzyszą nam od najmłodszych lat. Piszemy je już w szkole, czytamy przed zakupem nowej gry, książki, przed wybraniem się do kina. Istnieje grupa ludzi, która zajmuje się nimi zawodowo. Czym jest recenzja? Recenzja w języku polskim pochodzi od niemieckiego Recension i oznacza ocenę działa, projektu, publikacji, wystawy, filmu i tak dalej. Znajdziemy w niej nie tylko informacje o danym dziele, ale także wartościowanie, nakłanianie nas lub zniechęcanie do czegoś. Odnosi się ona do tego, co aktualnie jest wydawane. Recenzja ma typową konstrukcję, jednak jej charakter zależy także od miejsca, w którym jest ona publikowana. Ocena w recenzji, negatywna lub pozytywna, opiera się zarówno na obiektywnych odczuciach twórcy, jak i podstawach naukowych. Jeżeli mamy do czynienia z omówieniem kilku dzieł autora, to mówimy tu o szkicu lub eseju. Recenzja powinna być spójna, zwięzła i trafiać do odbiorcy. Zwykle zaczyna się skrótem informacji o danym tworze. Charakterystyczne dla recenzji są bezpośrednie zwroty do adresata, konstrukcje bezosobowe i częste używania pierwszej osoby liczby mnogiej. W ten sposób recenzent utożsamia się ze swoimi czytelnikami.

– autor artykułu